• 4_ee065a87ff
  • 3_e2f50eccbc
  • 2_c46b9c81e7
  • 1_b9f8ec4ca4
LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
VĂN BẢN MỚI
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
18/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01/2021 07/01/2021
3164/QĐ-BGDĐT Quyết định tăng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT năm học 2019 - 2020 12/11/2020
755/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 30/10/2020
1751/QĐ-UBND Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với tập thể có thành tích XS trong PT thi đua năm học 2019 - 2020 28/10/2020
3164/QĐ-BGDĐT Quyết định tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GDĐT năm học 2019 - 2020 22/10/2020
1999/QĐ-SGDKHCN Quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDKHCN các tập thể có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" năm học 2019 - 2020 (Tiểu học) 16/10/2020
Thư viện ảnh
Liên kết
Thời tiết
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 43
Năm 2021 : 43
LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
VĂN BẢN MỚI
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
18/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01/2021 07/01/2021
3164/QĐ-BGDĐT Quyết định tăng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT năm học 2019 - 2020 12/11/2020
755/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 30/10/2020
1751/QĐ-UBND Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với tập thể có thành tích XS trong PT thi đua năm học 2019 - 2020 28/10/2020
3164/QĐ-BGDĐT Quyết định tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GDĐT năm học 2019 - 2020 22/10/2020
1999/QĐ-SGDKHCN Quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDKHCN các tập thể có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" năm học 2019 - 2020 (Tiểu học) 16/10/2020