• 4_ee065a87ff
  • 3_e2f50eccbc
  • 2_c46b9c81e7
  • 1_b9f8ec4ca4
LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
VĂN BẢN MỚI
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
45/KH-THGRB Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022 16/05/2022
Kế hoạch Tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh cuối năm, năm học 2021-2022 16/05/2022
57/KH-THGRB Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2022 16/05/2022
73/QĐ-THGRB Quyết định thành lập Tổ sao in đề kiểm tra cuối năm, năm học 2021-2022 16/05/2022
72/QĐ-THGRB Quyết định thành lập Tổ giám sát kiểm tra cuối năm, năm học 2021-2022 16/05/2022
71/QĐ-THGRB Quyết định thành lập Tổ chấm phúc tra bài kiểm tra cuối năm, năm học 2021-2022 16/05/2022
Thư viện ảnh
Liên kết
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 377
Năm 2022 : 2.914
LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
VĂN BẢN MỚI
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
45/KH-THGRB Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022 16/05/2022
Kế hoạch Tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh cuối năm, năm học 2021-2022 16/05/2022
57/KH-THGRB Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2022 16/05/2022
73/QĐ-THGRB Quyết định thành lập Tổ sao in đề kiểm tra cuối năm, năm học 2021-2022 16/05/2022
72/QĐ-THGRB Quyết định thành lập Tổ giám sát kiểm tra cuối năm, năm học 2021-2022 16/05/2022
71/QĐ-THGRB Quyết định thành lập Tổ chấm phúc tra bài kiểm tra cuối năm, năm học 2021-2022 16/05/2022