• 4_ee065a87ff
  • 3_e2f50eccbc
  • 2_c46b9c81e7
  • 1_b9f8ec4ca4
LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
VĂN BẢN MỚI
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3445/QĐ-BGDĐT Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT năm học 2020 - 2021 (số 3445) 19/10/2021
1316/SGDKHCN-GDTrH-TX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022 02/10/2021
1300/SGDKHCN-GDTrH-TX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2021-2022 02/10/2021
1313/SGDKHCN-GDTrH-TX V/v hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 02/10/2021
1419/HD-SGDKHCN-CĐGD Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2021-2022 24/09/2021
1924/QĐ-SGDKHCN Về việc bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu 24/09/2021
Thư viện ảnh
Liên kết
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 11 : 202
Năm 2021 : 4.542
LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
VĂN BẢN MỚI
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3445/QĐ-BGDĐT Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT năm học 2020 - 2021 (số 3445) 19/10/2021
1316/SGDKHCN-GDTrH-TX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022 02/10/2021
1300/SGDKHCN-GDTrH-TX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2021-2022 02/10/2021
1313/SGDKHCN-GDTrH-TX V/v hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 02/10/2021
1419/HD-SGDKHCN-CĐGD Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2021-2022 24/09/2021
1924/QĐ-SGDKHCN Về việc bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu 24/09/2021