Chuyên đề cụm “Phát triển vận động”

Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động giúp cơ thể trẻ phát triển tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em Việt Nam.

Thông qua chuyên đề nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục phát triển vận động cho trẻ. Dưới đây là một số hình ảnh  tổ chức chuyên đề vận động cho trẻ tại trường MG Thạnh Bình năm học 2019-2020.

Bài viết liên quan