Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

Ngày 10/8/2018, Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học và THCS.

Tham dự lễ khai mạc, có ông Võ Chiến Thắng, Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT thị ủy; ông Nguyễn Văn Bình, Thị ủy viên, Trưởng phòng GDĐT; cùng các thành viên  Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè 2019 và cán bộ, giáo viên, nhân viên học đợt 1.

Theo kế hoạch, lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 được tổ chức làm 02 đợt (đợt 1 từ ngày 10/8 - 11/8, đợt 2 từ ngày 17/8 - 18/8) với 1.275 học viên tham dự.

Tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ được tiếp thu nội dung của các chuyên đề: Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25-CT/TW của Bộ Chính trị về nâng tầm đối ngoại đa phương; Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật; tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và thị xã 6 tháng đầu năm 2019; Chỉ thị số 16 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Kết luận 51-KL/TW của ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy (Khóa XV) về tiếp tục tập trung đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

Kết thúc lớp học, tất cả học viên phải viết bài thu hoạch cá nhân.

Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị hè, nhằm nâng cao nhận thức chính trị ccho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giaao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Một số hình ảnh:

Bài viết liên quan