Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức sinh hoạt cụm Thư viện trường học tháng 11 năm 2019

         Nhằm để đổi mới và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên làm công tác thư viện trường học qua hoạt động sinh hoạt cụm thư viện 03 tháng một lần. Ngày 13/11/2019, Phòng GD&ĐT Giá Rai tổ chức sinh hoạt cụm Thư viện liên trường tại trường tiểu học Phong Phú B cho tất cả CB-NV làm công tác Thư viện trong toàn thị xã.

          Buổi sinh hoạt được thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT với những nội dung như đơn vị sở tại báo cáo những thuận lợi, khó khăn và giải pháp để xây dựng thư viện đạt chuẩn xuất sắc, các thành viên trong cụm tổ chức kiểm tra, sắp xếp lại hồ sơ, sổ sách, nghiệp vụ của thư viện, vệ sinh và khắc phục những hạn chế mà đơn vị sở tại vừa nêu. Trong buổi sinh hoạt các đơn vị còn được nghe một số bài tham luận về đổi mới nghiệp vụ công tác thư viện, cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến về xây dựng thư viện đạt chuẩn và nâng chuẩn, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện theo chỉ đạo của ngành.

          Kết luận tại buổi sinh hoạt, Phòng GD&ĐT đề nghị CB-NV Thư viện các trường cần nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế đã qua và tự kiểm tra, đánh giá nhằm thực hiện một bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo 05 tiêu chuẩn công nhận thư viện đạt chuẩn Tiên tiến và Xuất sắc theo Quyết định 01 tiêu chuẩn công nhận thư viện đạt chuẩn và nâng chuẩn.

Bài viết liên quan