Tăng cường Tiếng việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số

         Phường 1 và phường Hộ Phòng là những nơi có đông trẻ dân tộc sinh sống. Trường Mầm non Tuổi Thơ được đặt tại khóm 1 phường Hộ Phòng là một trường có đông trẻ dân tộc thiểu số vào học. Trường đã thực hiện tốt việc hướng dẫn giáo viên lựa chọn nội dung tăng cường tiếng Việt phù hợp với nhận thức của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương.

          - Xác định mục tiêu tăng cường tiếng việt phù hợp với từng độ tuổi.

          - Hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch giáo dục có lồng ghép nội dung tăng cường tiếng Việt.

          - Lựa chọn nội dung tăng cường tiếng Việt phù hợp với nhận thức, nhu cầu, hứng thú của trẻ và điều kiện thực tế tại lớp, muốn thực hiện tốt điều này giáo viên cần thực hiện tốt việc khảo sát nắm rỏ khả năng hiểu biết tiếng Việt của trẻ của lớp mình để xác định mục tiêu phù hợp và lựa chọn nội dung tổ chức cho trẻ hoạt động đạt hiệu quả.

          - Chỉ đạo giáo viên ưu tiên quan tâm phát triển tốt các kĩ năng cơ bản để tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số cụ thể:

         + Kĩ năng nghe hiểu, kĩ năng nói: Khi giao tiếp với trẻ thì lời nói phải rõ ràng, nhắc trẻ phải chú ý lắng nghe. Giáo viên phải lắng nghe trẻ nói, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, đối với trẻ ngôn ngữ còn hạn chế giáo viên có thể kết hợp minh họa, tạo điều kiện cho trẻ phát biểu ý kiến của mình về những vấn đề trẻ nhận thức được như đặt các loại câu hỏi mở, tập cho trẻ kể chuyện, tạo điều kiện cho trẻ chia sẻ thông tin như thông tin cá nhân, chia sẻ những thứ trẻ thích hoặc không thích, chia sẻ kinh nghiệm…

         + Kĩ năng tiền đọc: Tìm các chữ cái đả biết trong môi trường chữ viết trong lớp, ngoài lướp như nhãn mác hàng hóa, bảng chế độ sinh hoạt tên góc chơi….

         + Kĩ năng tiền viết: Tập trẻ viêt những nét cơ bản, cách cầm bút, cách ngồi, hướng đưa bút...có nhiều thời điểm giáo viên phát triển kỹ năng tiền viết cho trẻ như giờ học, giờ chơi ở các góc học tập, góc tạo hình vẽ, góc phân vai như lên thực đơn món ăn, hoá đơn đi chợ… (viết theo sự hiểu biết của trẻ). Hay hoạt động ngoài trời trẻ có thể vẽ bằng phấn, nước lên sân trường, dùng que vẽ lên cát…

Bài viết liên quan