27/10/16  Kế hoạch tháng  163
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2016 của Phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai, trường TH Giá Rai B xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2016 như sau:
 09/09/16  Kế hoạch tháng  133
Để đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 08/2016 và triền khai kế hoạch tháng 09/2016. Trường TH Giá Rai B xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 09/2016 triển khai đến toàn thể CBGV-CNV nhà trường.