Trường TH Giá Rai B thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác tháng 11/2016

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2016 của Phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai, trường TH Giá Rai B xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2016 như sau:
Tài liệu đính kèm: Tải về
Nội dung đang được cập nhật
Bài viết liên quan