Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức Hội thảo chuyên đề "Dạy học trực tuyến, học qua truyền hình cấp thị xã, năm học 2021-2022

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế sau quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, học qua truyền hình, ngày 29/10/2021, Phòng GDĐT đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Dạy học trực tuyến, học qua truyền hình trong trường tiểu học”, “Công tác chỉ đạo và tổ chức dạy học trực tuyến trong trường THCS” cấp thị xã, năm học 2021-2022.

Tham dự Hội thảo có: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách chuyên môn Phòng Giáo dục; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn và đại diện một số giáo viên của các trường  TH, THCS, TH-THCS trên địa bàn.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận, ý kiến thảo luận của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên trực tiếp giảng dạy chia sẽ kinh nghiệm xoay quanh các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế đã qua, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Bình -Trưởng phòng GDĐT đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế thời gian qua và chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến đáp ứng tình hình hiện tại đồng thời góp phần vào việc thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục thị xã./.

Bài viết liên quan