Một số hình ảnh hoạt động mới nhất

Một sô hình ảnh hoạt động ngày kỷ niệm ngày 22/12 ngày Quân đội nhân dân Việt Nam
Bài viết liên quan