LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

lịch kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2019 - 2020:

KHỐI LỚP 4

Thứ 3, ngày 29/10/2019

- Chiều 14 giờ: Kiểm tra Chính tả;

- Chiều 14 giờ 30 phút: Kiểm tra Đọc thành tiếng.

Thứ 5, ngày 31/1/2019

- Chiều 14 giờ: Kiểm tra Tiếng việt;

- Chiều 15 giờ: Kiểm tra Toán.

KHỐI LỚP 5

Thứ 3, ngày 29/10/2019

- Sáng 7 giờ: Kiểm tra Chính tả;

- Sáng 7 giờ 30 phút: Kiểm tra Đọc thành tiếng.

Thứ 6, ngày 01/11/2019

- Sáng 7 giờ 20 phút: Kiểm tra Tiếng việt;

- Sáng 9 giờ 30 phút: Kiểm tra Toán.

Bài viết liên quan