Trường TH Giá Rai B tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2021-2022.

Được sự đồng ý của Phòng Giáo dục và Đào Tạo Giá Rai, hôm nay trường TH Giá Rai B tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2021-2022.

Về dự Hội nghị có ông: Trần Văn Trực, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, cùng 56 CB-GV-NV nhà trường tham dự.

Hội nghị đã đánh giá lại những mặt làm được, những nội dung còn hạn chế; thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022......Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu, ký kết giao ước thi đua. Hội nghị thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh liên quan.


Bài viết liên quan