Trường TH Giá Rai B trao tặng thiết bị học trực tuyến (Điện thoại smatphone) cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022

Trường TH Giá Rai B thực hiện phương châm không để học sinh không có thiết bị học trực tuyến.

Từ đó những tấm lòng vàng của CB-GV-NV, phụ huynh học sinh và mạnh thường quân đã đóng góp được 47.700.000 đồng để mua điện thoại tặng cho HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn từ khối 1 đến khối 5 đủ 100% thiết bị cho các em tham gia học trực tuyến.

Đại diện lãnh đạo nhà trường, cùng GVCN tổ chức đi từng nhà HS để trao tặng, dặn dò các em bảo quản, sử dụng, cố gắng chăm ngoan học giỏi, không phụ lòng thầy cô, phụ huynh học sinh và mạnh thường quân đã đóng góp trao tặng cho em.

Sau đây là một số hình ảnh trao tặng điện thoại cho Học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan