Trường TH Giá Rai B và Trạm Y tế phường 1 thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác Y tế trường học, năm học 2019-2020

Tăng cường sự phối hợp giữa trường TH Giá Rai B với Trạm Y tế phường 1 tổ chức khám sức khỏe định kỳ và đột xuất cho học sinh; giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác trong trường học, nhằm hạn chế tối đa số trường hợp mắc bệnh

1. Tổ chức tuyên truyền về tác hại của bệnh tay chân miệng, các bệnh truyền nhiễm khác và các giải pháp phòng, chống trong đội ngũ CB, GV, NV, học sinh và cha mẹ học sinh.

2. Giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Theo dõi sức khỏe và điều trị kịp thời cho hoc sinh va NV-GV

Bài viết liên quan