TH Giá Rai B tổ chức điểm Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động và chương trình công tác quản lý thư viện đạt chuẩn” liên trường.

Chuyên môn

      Ngày 28/4/2018, trường TH Giá Rai B tổ chức điểm Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động và chương trình công tác quản lý thư viện đạt chuẩn” liên trường theo tinh thần chỉ đạo của Phòng Giáo dục-Đào tạo.

      Tham dự Hội thảo có ông Trịnh Minh Trung, Phó Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo, ông Huỳnh Chí Dũng, Chuyên viên tiểu học Phòng Giáo dục-Đào tạo, ông Nguyễn Thành Quốc, Cán bộ Phòng Giáo dục-Đào tạo cùng Hiệu trưởng, tổ chuyên môn tiêu biểu và nhân viên thư viện các trường tiểu học trên địa bàn thị xã.

      Tại Hội thảo, ông Nguyễn Duy, Phó Hiệu trưởng trường TH Giá Rai B, báo cáo kết quả 5 năm xây dựng thư viện trường TH Giá Rai B đạt chuẩn tiên tiến;ông Lê Thanh Đức, nhân viên thư viện trường TH Giá Rai B hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng thư viện tiên tiến.

      Hội thảo còn được nghe ông Nguyễn Thành Quốc, Cán bộ Phòng Giáo dục-Đào tạo triển khai công văn số 207/PGD-ĐT, ngày 30/9/2016 của Phòng GD-ĐT về việc quy định các loại hồ sơ sổ sách đối với thư viện-thiết bị trường học; tham quan thực tế thư viện trường TH Giá Rai B và thảo luận của đại biểu các trường về nghiệp vụ thư viện trường học.

      Ông Trịnh Minh Trung, Phó Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo, thay mặt lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo, phát biểu đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo và chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm công tác xây dựng thư viện đạt chuẩn nhằm duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng hoạt động thư viện ở các trường.

      Hội thảo kết thúc với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của tập thể cán bộ, giáo viên trường TH Giá Rai B và đại biểu các trường về nội dung hoạt động thư viện và công tác quản lý thư viện trong trường tiểu học./.

      Một số hình ảnh hoạt động:

Bài viết liên quan