Trường TH Giá Rai B tập trung tổ chức buổi sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường năm học 2017 - 2018.

Chuyên môn

      Thực hiện Kế hoạch Số 487/KH-PGD ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Phòng GD-ĐT thị xã Giá Rai về việc tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường TH năm học 2017 - 2018, chiều ngày 13/4/2018, Trường TH Giá Rai B tập trung tổ chức buổi sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường năm học 2017 - 2018.

      Cùng dự buổi sinh hoạt chuyên môn có Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn tổ 4 và giáo viên của các trường TH trong cụm chuyên môn liên trường. Nội dung như sau:

      Tập thể dự giờ 2 tiết: 1 tiết mĩ thuật nội dung dạy theo phương pháp mới của Đan Mạch  do cô Nguyễn Thị Mỹ Xuyên giáo viên trường TH Giá Rai B dạy minh họa; 1 tiết toán nội dung dạy phân hóa học sinh do cô: Lưu Thị Huyền giáo viên trường TH Giá Rai B thực hiện dạy minh họa. Sau đó các thành viên tham gia đóng góp tích cực để chia sẽ kinh nghiệm trong việc đổi phương pháp dạy học và nhận xét, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực học tập.

      Buổi sinh hoạt cụm chuyên môn được CBQL và giáo viên trong cụm chuyên môn thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất chung về nội dung và  phương pháp dạy hiệu quả nhất.

      Một số hình ảnh hoạt động:

Bài viết liên quan