Trường TH Giá Rai B tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học” cấp thị xã nhằm thí điểm hoạt động sinh hoạt chuyên môn cho các trường tiểu học trên địa bàn thị xã theo tinh thần chỉ đạo của Phòng Giáo dục-Đào tạo.

Chuên môn

     Tham dự Hội thảo có ông Trịnh Minh Trung Phó Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo, ông Huỳnh Chí Dũng chuyên viên tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo, cùng Hiệu trưởng, Tổ chuyên môn tiêu biểu các trường tiểu học trên địa bàn thị xã và toàn thể cán bộ, giáo viên trường TH Giá Rai B.

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe ông Lê Văn Cầu, Hiệu trưởng trường TH Giá Rai B, phát biểu đề dẫn Hội thảo;tổ chuyên môn khối 5 trường TH Giá Rai B triển khai nội dung sinh hoạt tổ; ý kiến thảo luận, đóng góp của các trường TH Hộ Phòng A, TH Phong Nam, TH Phong Phú A, TH Tân Hiệp A thảo về nội dung buổi sinh hoạt.

     Thay mặt lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã,ông Trịnh Minh Trung Phó Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo, phát biểu đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt và chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn vận dụng vào công tác sinh hoạt chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng trường.

     Hội thảo kết thúc với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của tập thể cán bộ, giáo viên trường TH Giá Rai B và đại biểu các trường về nội dung sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học./.

      Một số hình ảnh hoạt động:


Bài viết liên quan