Ban giám hiệu trường tiểu học Giá Rai B tổ chức "trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp đầu xuân.

Thực hiện tinh thần kế hoạch số:109/KH-PGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2015 về việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Ất Mùi năm 2015 và kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác Hồ.

           Thực hiện tinh thần kế hoạch số:109/KH-PGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2015 về việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Ất Mùi năm 2015 và kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác Hồ.

           Hôm nay ngày 11 tháng 02 năm 2015, Ban giám hiệu trường tiểu học Giá Rai B tổ chức "trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp đầu xuân. Thay mặt Ban giám hiệu thầy Lê Văn Cầu hiệu trưởng đã nêu mục đích, ý nghĩa của "Tết trồng cây" do Bác Hồ kêu gọi. Qua buổi trồng cây nhớ ơn Bác, đã tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân và học sinh của trường. 

           Một số hình ảnh:
Bài viết liên quan