Ngày 15 và 16/11/2014 trường tiểu học Giá Rai B tiến hành tổ chức Hội giảng 2 tiết dạy đối với lớp 2, lớp và sinh hoạt chuyên môn về công tác đánh giá, nhận xét học sinh tiểu học theo Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT cho giáo viên toàn trường.

Lập thành tích kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt nam 20/11/1982-20/11/2014 trường TH Giá Rai B tổ chức các hội thi ......

                Thực hiện chủ đề năm học 2014 – 2015 là: “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; Xây dựng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng chính trị, gương mẫu về đão đức và lối sống”. Đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ngày 15 và 16/11/2014 trường tiểu học Giá Rai B tiến hành tổ chức Hội giảng 2 tiết dạy đối với lớp 2, lớp và sinh hoạt chuyên môn về công tác đánh giá, nhận xét học sinh tiểu học theo Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT cho giáo viên toàn trường. Ngoài những nội dung trên còn tiến hành tổ chức Hội thi “Giữ vở sạch, viết đúng, viết đẹp cho học sinh và giáo viên của trường để tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp huyện trong thời gian tới.

Bài viết liên quan