Trường Mầm non Phong Thạnh Tây, Mẫu giáo Phong Thạnh A và trường Tiểu học Phong Tân tổ chức kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt nam và Lễ Đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ngày 20/11/2019 trường Mầm non Phong Thạnh Tây, Mẫu giáo Phong Thạnh A và trường Tiểu học Phong Tân tổ chức kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt nam và Lễ Đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Về dự Lễ đón bằng công nhận gồm có: Lãnh đạo, Cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy - HĐND - UBND xã; Hiệu trưởng các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học, THCS trên địa bàn; Ban đại diện CMHS, tập thể cán bộ, giáo viên và các cháu.

Dịp này, UBND thị xã Giá Rai đã khen thưởng cho tập thể trường và các cá nhân có thanh tích trong công tác xây dựng và phát triển nhà trường.

Một số hình ảnh:

Trường Mầm non Phong Thạnh Tây

Trường Mẫu Giáo Phong Thạnh A

Trường Tiểu học Phong Tân

Bài viết liên quan