Trường THCS Giá Rai A tổ chức Hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục đạo đức cho học sinh

Ngày 28/11/2019, Trường THCS Giá Rai A tổ chức Hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở.

Tham dự Hội thảo có:

- Ông: Lê Tấn Đạt, Phó trưởng Công an Phường 1,

- Ông: Lê Huỳnh Đức, Công an khu vực khóm 5,

- Các đ/c đại diện Ban dân chánh khóm 3, 4, 5 thuộc Phường 1

- Ông: Lâm Quốc Kỳ, Trưởng Ban ĐDCM HS trường và các thành viên trong Ban ĐDCM HS của trường, của lớp.

Cùng toàn thể CB-GV-NV trường THCS Giá Rai A.

Hội thảo đã đánh giá thực trạng các hoạt động và kết quả của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của nhà trường trong thời gian qua, để có cơ sở đ ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mang tính khả thi đi với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong năm học 2019 - 2020 và các năm học tiếp theo, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới hiện nay. Nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh; tranh thủ sự lãnh đạo, giúp đỡ, phối hợp của các cấp uỷ đảng, chính quyền ban ngành đoàn thể ở địa phương vào việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.

Bài viết liên quan