TH Giá Rai B phối hợp Thư viện Tỉnh tổ chức Ngày Hội đọc sách

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thị xã Giá Rai và phòng giáo dục đào tạo Thị xã Giá Rai. Sáng ngày 04 tháng 11 năm 2020 trường tiểu học Giá Rai B phối hợp với Thư viện tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày hội đọc sách.

 

Đã có nhiều hoạt động đọc sách thiết thực phong phú như: nói về ý nghĩa của việc đọc sách, giới thiệu sách theo chủ điểm, thuyết trình về sách....Thông qua "ngày hội đọc sách" nhằm góp phần đưa "văn hóa đọc" trở thành thói quen cho các em học sinh, rèn cho các em biết chọn những loại sách báo có nội dung tốt, tính giáo dục cao phù hợp với tâm sinh lý của từng em. Đồng thời giúp các em học tập những gương tốt việc tốt, các nhân vật sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên khoa học.... nhằm nâng cao kiến thức hình thành nhân cách của các em.

Sau đây là một số hình ảnh ngày hội đọc sách tại Trường Tiểu học Giá Rai B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan