Trường Tiểu học Giá Rai B hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2021 - 2022.

Trường Tiểu học Giá Rai B hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2021 - 2022.

Khi thao tác có khó khăn gì phụ huynh liên hệ sơ ĐT cô Trân: 0914.333902 để được hướng dẫn và giúp đỡ.

Trân trọng!

 

Bài viết liên quan